Veevarustussüsteem

Veevarustussüsteem

Info veevarustussüsteemi riskihindamise kohta

Kõikidel veetöötlusjaamadel on varugeneraatorid selleks, et elektrikatkestuse ajal pumbad saaksid töötada. Kõik Survetsoonid (välja arvatud Vaida ja Patika) on omavahel ühendatud. Kui ühes survetsoonis on avarii, on võimalik teisest survetsoonist vett anda.