Hinnad

AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonna soojuse müügihind alates 01.04.2020 

Konkurentsiamet kooskõlastas oma otsusega nr 7-3/2020-012 28. veebruarist 2020 AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale soojusenergia piirhinna. 

Alates 1.aprillist 2020 on hind ilma käibemaksuta 47,49 €/MWh, koos käibemaksuga 56,99 €/MWh.


 

AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonna soojuse müügihind alates 01.11.2012


Konkurentsiamet on 17.09.2012  kooskõlastanud otsusega nr 7.1-3/12-107 AS ELVESO Jüri kaugküttepiirkonnale uue soojusenergia piirhinna.

Alates 1. novembrist 2012 hakkab kõikidele klientidele kehtima uus hind 53,95 €/MWh, koos käibemaksuga 64,74 €/MWh.
AS ELVESO Vaida kaugküttepiirkonna soojuse müügihind alates 01.11.2012

Võttes arvesse Konkurentsiameti soovitusi ja Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks võetud laenu, kehtestab AS ELVESO Vaida kaugküttepiirkonnale uue soojusenergia müügihinna.

Alates 1. novembrist 2012 hakkas kõikidele Vaida kaugküttepiirkonna klientidele kehtima uus hind 67,43 €/MWh,  koos käibemaksuga 80,92 €/MWh