Reovee puhastus

Reovee puhastusPeetri tegevuspiirkonna reoveed suunatakse Tallinna Paljassaare reoveepuhastusjaama. 

Vaida tegevspiirkonna reoveed puhastatakse Vaida reoveepuhastis.

Pirita jõe tegevuspiirkonna reoveed puhastatakse osaliselt Jüri reoveepuhastis, osaliselt suunatakse Paljassaare reoveepuhastusjaama.

Kanalisatsiooni võib juhtida vaid heitvett, sinna ei tohi visata olme-, ehitus- ja muud prahti. Kindasti ei tohi reovee kanalisatsiooni juhtida sadevett.

Reovee saastegruppide piirmäärade ja ülereostustasuga saab tutvuda siin.