Kaugloetavad veearvestid

Kaugloetavad veearvestid

AS ELVESO kasutab tarbitud joogivee mõõtmiseks kaugloetavaid veearvesteid. Kaugloetavad veearvestid kuuluvad AS ELVESO omandisse ning nende paigaldamine ja taatlemine on klientidele tasuta (v.a erakorraline taatlemine).
 


 
  
   Kaugloetav ehk elektrooniline ultraheli veearvesti:
   -  puudub vajadus näitude esitamiseks
   -  tagab täpsema mõõtetulemuse
   - on vastupidavam kulumisele
   - andmeid saab lugeda kauglugemise teel
   - hermeetilisus tagab sobilikkuse mõõtekaevudesse paigaldamiseks

   Täpsema ülevaate kaugloetavate arvestite kohta leiate siit.


  


Arvestite taatlemine

Arvestite taatlemine toimub koostöös AS-ga Tepso. Taatlemisele kuuluvad AS ELVESO omanduses olevad arvestid. Arvesti taatlemine on klientidele tasuta (v.a erakorraline taatlemine).

AS ELVESO teavitab  kliente tööde teostamisest e-posti ja telefoni teel.

Kokkulepitud ajal palume kindlustada AS ELVESO volitatud esindajale vajalike tööde tegemiseks veemõõdusõlmele vaba juurdepääs (vajadusel teha eelnevalt ruumi arvesti vahetamiseks) ning  tagada kliendi või tema esindaja kohalolek tööde teostamise ajal! 

Juhul kui Teie kontaktandmed (e-mail, telefon) on muutunud, palume sellest teada anda e-posti aadressil info@elveso.ee

Küsimuste korral kirjutage palun e-posti  aadressil info@elveso.ee