Arengukava

Arengukava


Rae valla ühisveevärgi  ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 on kinnitatud Rae Vallavolikogu 20.06.2017 määrusega nr 203
 
Vaata lisaks