Uudised

Uudised

04.10.2022

Energiahüvitised kodutarbijatele

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud energiahinna kompsatsiooni meetmed. Kodutarbijad saavad riigipoolset kompensatsiooni perioodil 1.oktoobrist 2022 kuni 31.märtsini 2023 tarbitud energia eest.

AS ELVESO poolt esitatud arve summast on juba automaatselt maha arvatud riigipoolse energiahinna tõusu kompenseerimise abimeetme käigus riigi poolt hüvitatavad summad.

Elektrihinna hüvitamine
Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh. Kompensatsioonimeede on mõõtepunktipõhine. See tähendab, et kui tarbijal on mitu mõõtepunkti, siis saab tarbija kompensatsiooni iga mõõtepunkti pealt. Hüvitise saajate hulka kuuluvad ka elektri universaalteenuse tarbijad.

Kaugküttehinna hüvitamine
Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses.

Energiahinna kompenseerimise kohta on võimalik lisainformatsiooni saada Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/energiahuvitised-kodutarbijatele