Avaldused ja taotlused


Liitumine

Tehniliste tingimuste ja liitumistingimuste taotlus
Projekti kooskõlastamise taotlus


Teenuslepingu sõlmimine

Veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu sõlmimise taotlus


Muud taotlused 

Veearvesti kontrollimise taotlus
 

Küsimuste korral pöörduge meie klienditeenindusse
Tel 603 1480
E-post: info@elveso.ee