Näidu teatamine

Igakuiselt tuleb teatada järgmised soojusarvesti näidud:

- Soojusenergia näit,  MWh;
- Võrguvee näit,   m3;
- Soojusarvesti töötunnid, h;

Maksimaalse võimsuse (kW, MW-sõltuvalt soojusarvesti tüübist) näit teatakse koos detsembri-, jaanuari-, veebruari- ja  märtsikuu näitudega. Maksimaalse võimsuse näiduga tehakse kindlaks, milline on kliendi perioodi maksimaalne soojusvõimsus ja võrreldakse liitumis- või teenuslepingus kokkulepitud võimsusega.

Täitevee arvestinäit tuleb teatada  1x aastas oktoobrikuu alguses. Arvestinäit teatakse 1 m3 täpsusega. Ümardamine toimub tavapäraselt. Täitevee arvesti näitab kui palju on klient, kellel on suletud küttesüsteem, kasutanud aasta jooksul kaugküttevõrgus ringlevat vett oma hoone küttesüsteemi täiteks.

Soojusarvesti näitude teatamiseks valige üks järnevatest võimalustest:

- Iseteeninduse keskkond. Võimalik teatada näit, koostada ise arve ja soovi korral ka koheselt läbi pangalingi tasuda

- saates kiri e-posti aadressile arvestid@elveso.ee. E-kirja märkida täpne tarbimiskoha aadress ja veearvesti näit.

- helistades telefonile 603 1480

- Teatades kodulehe kaudu, täites allolevad lahtrid. Näitude edastamiseks vajuta "Saada näidud" nuppu.

Kliendi nimi (firma või eraisik):
Tarbimiskoha aadress:
Soojusenergia näit:
Küttevee kulu näit:
Soojusarvesti töötundide näit:
Nimi
E-post
Telefon
Kuupäev
captcha

Täida kõik väljad