Hinnad

AS ELVESO Vaida võrgupiirkonna soojuse müügihind alates 1.11.2012

Võttes arvesse Konkurentsiameti soovitusi ja Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks võetud laenu, kehtestab AS ELVESO Vaida võrgupiirkonnale uue soojusenergia müügihinna.

Alates 1. novembrist 2012 hakkas kõikidele Vaida võrgupiirkonna klientidele kehtima uus hind ilma käibemaksuta 67,43 €/MWh ja koos käibemaksuga 80,92 €/MWh


AS ELVESO Jüri võrgupiirkonna soojuse piirhind alates 1.11.2012

Konkurentsiamet on 17.09.2012 kooskõlastanud otsusega nr 7.1-3/12-107 AS ELVESO Jüri võrgupiirkonnale soojusenergia piirhinna. Soojusenergia piirhind tõuseb seoses tootmiseks kasutatava kütuse kallinemisega.

Alates 1. novembrist 2012 on uus hind ilma käibemaksuta 53,95 €/MWh  ja koos käibemaksuga 64,74 €/MWh.