Uudised

Uudised

22.11.2022

Uued soojuse hinnad Jüri ja Vaida võrgupiirkonnas kehtivad alates 01.01.2023.

Konkurentsiamet kooskõlastas 22.11.2022 otsusega nr 7-3/2022-238 Jüri ja Vaida võrgupiirkonnale uued soojuse piirhinnad. Seoses sellega teatab AS ELVESO, et alates 01.01.2023 on Jüri võrgupiirkonnas soojuse hind 89,79 €/MWh (lisandub käibemaks) ja Vaida võrgupiirkonnas 114,17 €/MWh (lisandub käibemaks).

Hinnatõusu põhjuseks on hakkepuidu turuhinna jätkuv kallinemine, mis on tingitud puitkütuste üha kasvavast nõudlusest ning olukorrast, kus nõudlus kipub ületama pakkumist.