Uudised

Uudised

21.07.2023

Jüri võrgupiirkonnas langeb soojuse hind

Konkurentsiamet kooskõlastas 20.07.2023 otsusega nr 7-3/2023-083 Jüri võrgupiirkonnale uue soojuse piirhinna, milleks on 59,54 €/MWh (lisandub käibemaks). Koos piirhinnaga kooskõlastati ka uus soojuse hinna arvutamise valem.

Seoses sellega teatab AS ELVESO, et rakendab alates 21.07.2023 klientidele müüdava soojuse arvestamisel uut hinnavalemit ning müüb nimetatud kuupäevast Jüri võrgupiirkonna klientidele soojust hinnaga 59,54 €/MWh (lisandub käibemaks).