Avaldused ja taotlused

Avaldused ja taotlused


Elekter
Elektrivõrgu liitumise ja teenuste taotlus
Projekti kooskõlastamise taotlus

Vesi ja kanalisatsioon
Tehniliste tingimuste ja liitumistingimuste taotlus
Projekti kooskõlastamise taotlus
Veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu sõlmimise taotlus
Veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu lõpetamise taotlus
Veearvesti kontrollimise taotlus

Soojus
Kaugküttevõrguga liitumise ja lepingu sõlmimise taotlus
Taotluses saad teha valiku, kas soovid kaugkütte võrguga liitumiseks tehnilisi tingimusi, liitumispakkumist,  sõlmida liitumislepingut või soojuse ostu-müügilepingut.
Projekti kooskõlastamise taotlus

Küsimuste korral pöördu meie klienditeenindusse
Tel 603 1480
E-post: info@elveso.ee