Jüri katlamaja suitsugaaside pesuri/elektrifiltri paigaldamine

Jüri katlamaja suitsugaaside pesuri/elektrifiltri paigaldamine

Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava projekti raames paigaldab AS ELVESO Jüri aleviku katlamajale elektrifiltri ja suitsugaaside pesuri.

ÜF projekti nr 2014-2020.6.02.20-0494 kogumaksumus on 694 530 eurot, millest KIK-i poolse toetuse suurus on 305 700 eurot.

Projekteerimis-ehitustööde leping on sõlmitud Rapla Metall OÜ-ga.

Seadmete paigaldamine lõpetati 2022.aastal.